Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kamus versi online/daring (dalam jaringan)
Kata dasar
Terkait
ta·dah n barang untuk menampung sesuatu;
-- cangkir piring alas cangkir;
-- embun sisir pisang yg tersusun di bagian paling atas;
-- gelas piring atau alas gelas;
-- keringat kain (cita) yg dirangkapkan pd punggung baju sebelah dalam; -- mangkuk piring atau alas mangkuk;
ber·ta·dah v memakai tadah (alas, lapik);
~ amin memadukan kedua belah tangan selaku orang yg mengucapkan amin; ~ tangan bertadah amin;
me·na·dah v 1 menerima barang yg jatuh atau dilemparkan; menampung: di daerah kering itu orang ~ air hujan untuk persediaan di musim kemarau; 2 ki (menampung) menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi);
~ matahari ki melawan orang yg berkuasa;
me·na·dah·kan v memakai sesuatu untuk menadah; menampungkan;
~ amin mengucapkan amin;
ta·dah·an n hasil atau pendapatan menadah;
pe·na·dah n 1 yg dipakai untuk menadah atau menampung; 2 Olr pemain yg menadah bola (dl permainan kasti); 3 orang yg menerima atau memperjualbelikan barang-barang curian; tukang tadah